dijous, 16 de juny de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXIX)

269Veïa l’amic en nombre de un e de tres major concordança que en altre nombre, per ço cor tota forma corporal venia de no ésser a ésser, per lo nombre damunt dit. E per açò l’amic esguardava la unitat e la trinitat de son amat per la major concordança de nombre.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 15 de juny de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXVIII)

268Lloava l’amic son amat, e deïa que si son amat ha major possibilitat a perfecció e major impossibilitat a imperfecció, cové que son amat sia simple, pura actualitat en essència e en operació. On, dementre que l’amic enaixí lloava son amat, li era revelada la trinitat de son amat.R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 14 de juny de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXVII)

267Si fos falsetat ço per què l’amic pot més amar son amat, fóra veritat ço per què l’amic no pot tant amar son amat; e si açò fos enaixí, seguira’s que defalliment fos de major e de veritat en l’amat, e hagra en l’amat concordança de falsedat e menor.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 13 de juny de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXVI)

266Digueren a l’amic que si corrupció, qui és contra ésser, en ço qui és contra generació, qui és contra no ésser, era eternalment corrompent corromput, impossible cosa seria que no ésser ni fi se concordàs ab la corrupció ni el corromput. On, per estes paraules, l’amic viu en son amat generació eternal.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 12 de juny de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXV)

265Los secrets de son amat veïa l’amic, per diversitat, concordança, qui li revelaven pluralitat, unitat en son amat, per major conveniment de essència sens contrarietat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 11 de juny de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXIV)

264Esguardava l’amic son amat en la major diferència e concordança de virtuts, e en la major contrarietat de virtuts e de vicis, e en ésser perfecció, qui es covenen pus fortment sens defalliment e no ésser, que ab defalliment e ab no ésser.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 10 de juny de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLXIII)

263


Plorava e havia tristícia l’amic con veïa a los infeels innorantment perdre son amat; e alegrava’s en la justícia de son amat, qui turmentava aquells qui el coneixien e li eren desobedients. E per açò fo-li feta questió, qual era major: o sa tristícia, o sa alegrança, ni si havia major benanança con veïa honrar son amat, o major malanança con lo veïa deshonrar.


R. Llull, Llibre d’amic e amat