dimecres, 30 de setembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS

12
—Digues, foll per amor, ¿e qual cosa és pus visible: o l’amat en l’amic, o l’amic en l’amat?—. Respòs, e dix que l’amat és vist per amors, e l’amic per sospirs e per plors, e treballs e dolors.

R. Llull, Llibre d'amic e amat

dimarts, 29 de setembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS

11
—Amic foll, ¿per què destruus ta persona e despens tos diners, e lleixes los delits d’aquest món e vas menyspreat enfre les gents? —. Respòs: —Per honrar los honraments de mon amat, qui per més hòmens és desamat, deshonrat, que honrat e amat.—

R. Llull, Llibre d'amic e amat

dissabte, 26 de setembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS

10
Digueren a l’amic:—¿Per què no respons a ton amat qui t’apella? —. Respòs: —Ja m’aventur a greus perills per ço que a ell pervenga, e ja li parle desirant ses honors.—

R. Llull, Llibre d'amic e amat

divendres, 25 de setembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS

9

Dix l’amat a l’amic: —¿Saps, encara, què és amor?—. Respòs: —Si no sabés que és amor , sabera que és treball, tristícia e dolor. —

R. Llull, Llibre d'amic e amat

dijous, 24 de setembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS


8

—Digues, amic— dix l’amat —,¿hauràs paciència si et doble tes llangors? —. —Hoc, ab què em dobles més amors.—

R. Llull, Llibre d'amic e amat

dimecres, 23 de setembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS

7

Demanà l’amat a l’amic:—¿Has membrança de nulla cosa de què t’haja guardonat, per ço cor me vols amar?—.Respòs:—Hoc, per ço cor enfre los treballs e els plaers que em dónes, no en faç diferència.—

R. Llull, Llibre d'amic e amat

dimarts, 22 de setembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS6

Temptà l’amat  son amic si amava perfetament;  e demanà-li de què era la diferència qui és enfre presència e absència d’amat. Respòs l’amic:—De innorància e oblidament,  coneixença e remembrament.—


R. Llull, Llibre d'amic e amat

dissabte, 19 de setembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS

5
Dix l’amic a l’amat:—Tu qui umples lo sol de resplandor, umple mon cor d’amor—. Respòs l’amat: —Sens compliment d’amor no foren tos ulls en plor, ni tu vengut en est lloc veer ton amador.—

R. Llull, Llibre d'amic e amat

divendres, 18 de setembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS

4

Plorava l’amic, e deïa:­—¿Tro a quant de temps cessaran tenebres en lo món, per ço que cessen les carreres infernals? Ni l’aigua, qui ha en costuma que descórrega a enjús, ¿quan serà l’hora qui haja natura de pujar a ensús? Ni els innocents ¿quan seran més que els colpables? Ah! ¿quan se gabarà l’amic que muira per son amat? Ni l’amat ¿quan veurà son amic llanguir per sa amor? —


R. Llull, Llibre d'amic e amat

dijous, 17 de setembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS

3
Ajuntaren-se molts amadors a amar un amat qui els abundava tots d'amors; e cascú havia per cabal son amat e sos pensaments agradables, per los quals sentien plaents tribulacions.

R. Llull, Llibre d'amic e amat

dimecres, 16 de setembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS

2

Les carreres per les quals l'amic encerca son amat són llongues, perilloses, poblades de consideracions, de sospirs e de plors, e enluminades d'amors.


Ramon Llull, Libre d'amic e amat.

dimarts, 15 de setembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS

Encetem aquesta secció per celebrar el 700 aniversari de la mort de Ramon Llull (1232-1316). Cada dia publicarem una de les 365 metàfores morals del Llibre d'amic e amat.

 I
Demanà l'amic a son amat si havia en ell nulla cosa romasa a amar; e l'amat respòs que ço per què la amor de l'amic podia multiplicar, era a amar.

R. Llull, Llibre d'amic e amat