dimarts, 12 de gener de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXIII)

113

Dementre que l’amic anava enaixí treballat, atrobà un ermità qui dormia pres d’una bella font. Despertà l’amic l’ermità, dient si havia vist, en somniant, son amat. Respòs l’ermità, e dix que egualment eren encarcerats sos pensaments en lo carçre d’amor, en vellant e en durment. Molt plac a l’amic con havia trobat companyó en presó; e ploraren amdós cor l’amat no havia molts d’aitals amadors.

R. Llull, Llibre d’amic e amat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada