dimarts, 9 de febrer de 2016

Ramon Llul

Ramon Llull  va ser un rellevant escriptor,filosofmisticteoleg, professor i missioner mallorquí del segle XIII. La seva obra escrita és la més extensa produïda per un sol autor medieval, redactada en català,occità,llatí e àrab És considerat, juntament amb l'autor del llibre dels fets el primer autor literari rellevant en llengua catalana i el primer autor medieval en fer servir una lengua románica  per transmetre coneixements filosòfics, teològics i místics. També fou el primer a escriure-hi novel.la  moral, i un dels primers a fer-hi divulgació científica i tècnica. 

Actualment es conserven 240 obres de Ramon Llull, d'entre les quals, literàriament, es poden destacar el Llibre de contemplació en Déu, el Llibre de l'orde de cavalleria, el Romanç d'Evast e Blaquerna, el Llibre de Santa Maria, el Llibre de meravelles, el Desconhort, l'Arbre de ciència, l'Arbre de filosofia d'amor, el Cant de Ramon o el Llibre de les bèstiesA partir de Ramon Llull es va crear un corrent filosòfic i religiós de partidaris denominat lul.lisme , que estimularen la seva exaltació fins a la llegenda. Llull també va tenir adversaris, especialment entre els dominics , que crearen un corrent antilul·lià, els quals, a més d'atacar-lo pel contingut de la seva obra, li atribuïren posicions heterodoxes a partir de textos falsament lul·lians sobre l'alquimia 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada