dilluns, 30 de maig de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCLII)

252Estava l’amic un dia denant molts,  hòmens que son amat havia en est món massa honrats, per ço cor lo deshonoraven en llurs pensaments. Aquells menyspreaven son amat e escarnien sos servidors. Plorà  l’amic, tirà sos cabells, baté sa cara e rompé sos vestiments, e cridà altament: –¿Fo anc fet tan gran falliment con menysprear mon amat?–

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada